làm nhà xưởng thép tiền chế dĩ an

  1. T

    Các tỉnh khác Thi công nhà xưởng Dĩ An

    - Dĩ An là một trong những nơi tập trung nhiều khu chế xuất. Với 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động là: Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường; Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, KCN Tân Bình, Cụm công nghiệp may mặc Bình An... - Dĩ An trở thành đầu mối giao thông của toàn bộ khu vực Đông Nam...