kế toán

  1. giaoducvietnam09

    Đà Lạt Đào tạo chứng chỉ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC) CỦA BTC

    ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC) TẠI TP. ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG Kính gửi: Quý đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng ! Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo Thông tư số: 199/2012/TT - BTC ngày 30/12/2011 của Bộ...
  2. giaoducvietnam09

    Đà Lạt Học KẾ TOÁN TRƯỞNG tại Đà Lạt, Bộ tài chính cấp chứng chỉ

    Học KẾ TOÁN TRƯỞNG tại Đà Lạt Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác Kế toán trên địa bàn TP.Đà lạt- Lâm Đồng. Công ty CP Giáo dục Việt Nam phối hợp với HỌC VIỆN TÀI CHÍNH- Trực thuộc Bộ Tài Chính mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng...