kế toán

  1. giaoducvietnam09

    Đà Lạt Đào tạo chứng chỉ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC) CỦA BTC

    ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC) TẠI TP. ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG Kính gửi: Quý đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng ! Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo Thông tư số: 199/2012/TT - BTC ngày 30/12/2011 của Bộ...
  2. giaoducvietnam09

    Đà Lạt Học NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH & THUẾ (cho người mới bắt đầu)

    Nhằm giải quyết nguồn nhân lực và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Kế toán, Học viện Tài chính - Trực thuộc Bộ Tài Chính liên tục mở các lớp “ Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán tổng hợp” như sau: KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH (THUẾ; BÁO CÁO TÀI CHÍNH; MISA;EXCEL) Xin giới thiệu...