kệ kho hàng

  1. E

    Toàn Quốc Kệ để hàng nhà kho tăng 70% diện tích lưu trữ

    Tăng tối đa mật độ chứa hàng lại tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư 2 lợi ích cực đỉnh mà kệ để hàng nhà kho đem lại cho doanh nghiệp. Trong đó đặc biệt phải nói tên kệ Drive In - hệ thống kệ chứa hàng hạng nặng cho phép sử dụng tối đa không gian có sẵn cả về diện tích và chiều cao. Điểm nổi...