học kế toán hcsn ở đâu

  1. tuyensinhgdvn

    Toàn Quốc Khóa học KẾ TOÁN hành chính sự nghiệp tại TPHCM

    KHOÁ HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Mobile / Zalo: 0969 86 86 01 (Ms Quyên – Phòng đào tạo) Khóa học kế toán viên hành chính sự nghiệp bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính...