học chứng chỉ kế toán trưởng

  1. tuyensinhgdvn

    Đà Lạt Chiêu sinh lớp chứng chỉ bồi dưỡng KẾ TOÁN TRƯỞNG tại Tp Đà Lạt

    Kính gửi: Ban lãnh đạo quý cơ quan, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TẠI TP HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH Thi cấp chứng chỉ của Bộ Tài Chính Hotline: 0969 86 86 01 – Ms.Quyên - Phòng đào tạo · Căn cứ Thông...