hoan u xo tien liet tuyen iq1

  1. S

    Đà Lạt Viên u xơ tiền liệt tuyến IQ1 - Viện YHCT Bộ công an

    Viên hoàn u xơ tiền liệt tuyến IQ1 của Viện YHCT Bộ công an giúp bồ thận, hành khí, hành huyết trừ thấp, tuyến tiền liệt tăng sinh lành tính. U xơ hoặc phì đại lành tính tuyến tiền liệt, tiểu tiện khó, tiếu sót ở nam giới. Thành phần Hoàn IQ1 là gì Hoàn IQ1 của Viện YHCT Công an được bào chế từ...