hoá_chất

  1. hang_ecolo

    Hoá chất hỗ trợ ép bùn - Polymer

    Vai trò của Polymer cho máy ép bùn Tháng Mười Hai 19, 2019 Một trong các khâu quan trọng nhất trong quá trình xử lý bùn thải là quá trình tách nước ra khỏi khối bùn lỏng. Để thực hiện được điều đó, cần phải đông tụ được các vật chất dạng keo lơ lửng, kết bông các chất rắn lơ lửng, và làm kết...