gạch bê tông không nung

  1. sotaythongthai

    Tìm hiểu gạch bê tông không nung là gì?

    Gạch bê tông không nung hay còn được gọi là gạch bê tông nhẹ, gạch block hay gạch không nung. Loại gạch này được sản xuất theo công hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật chỉ tiêu cơ bản của gạch không nung theo TCVN6477 – 2011. Sản phẩm gạch bê tông không nung có nhiều đặc tính kỹ thuật...