fgh

  1. K

    Osimert 80mg LIỆU PHÁP NHẮM TRÚNG ĐÍCH (Targeted Cancer Therapy) (Thuốc đích thế hệ

    Điều trị ung thư phổi khi bị kháng thuốc đích thế hệ 1;2 Chống/điều trị ung thư phổi di căn lên não - Tên thuốc: Osimert 80mg; - Thành phần: Osimertinib; - Osimertinib có các biệt dược như: Tagrix, Tagrisso, Osimert, Osicent, Luciosim.... - Viên nén: 80mg - Đóng gói lọ/hũ: 30 viên (Đủ dùng...