đông trùng hạ thảo

  1. Thu Hạnh

    Toàn Quốc CHUYỂN GIAO QUY TRÌNH SẢN XUẤT NUÔI TRỒNG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

    TẬP ĐOÀN PHADUMA CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO: - Hướng dẫn, tư vấn thiết kế phòng nuôi trồng, phòng ủ nấm và phòng cấy giống. - Đào tạo nhân lực thực hiện sản xuất nấm Đông trùng Hạ thảo bao gồm: + Nhân giống cấp 1 và cấp 2; + Quy trình ủ tơ; quy trình kích sáng...