dịch cá ngừ thái lan

 1. T

  Dịch chiết cá, hàng Thái Lan, phuy 250 kg

  DỊCH CHIẾT CÁ (Fish Soluble Extract ) XUẤT XỨ: TC QUY CÁCH: 250Kg/ Phuy NGOẠI QUAN: Dạng lỏng màu nâu (sệt), có mùi tanh đặc trưng. CÔNG DỤNG: Dịch chiết Cá được dùng phối trộn thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản để bổ sung đạm, làm dậy mùi tanh đặc trưng( mùi mắm) để kích thích khả năng bắt mồi của tôm...
 2. T

  Dịch cá ngừ Thái Lan, phuy 250 kg

  DỊCH CHIẾT CÁ (Fish Soluble Extract ) XUẤT XỨ: TC QUY CÁCH: 250Kg/ Phuy NGOẠI QUAN: Dạng lỏng màu nâu (sệt), có mùi tanh đặc trưng. CÔNG DỤNG: Dịch chiết Cá được dùng phối trộn thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản để bổ sung đạm, làm dậy mùi tanh đặc trưng( mùi mắm) để kích thích khả năng bắt mồi của tôm...
 3. T

  DỊCH CÁ NGỪ THÁI LAN, PUY 250 KG

  DỊCH CHIẾT CÁ (Fish Soluble Extract ) XUẤT XỨ: TC QUY CÁCH: 250Kg/ Phuy NGOẠI QUAN: Dạng lỏng màu nâu (sệt), có mùi tanh đặc trưng. CÔNG DỤNG: Dịch chiết Cá được dùng phối trộn thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản để bổ sung đạm, làm dậy mùi tanh đặc trưng( mùi mắm) để kích thích khả năng bắt mồi của tôm...
 4. T

  Dịch cá Ngừ Thái Lan, phuy 250 kg

  Thành phần: Dịch chiết đạm cá (nước cá cô đặc) Đặc điểm: Dạng lỏng màu nâu sệt, có mùi tanh đặc trưng. Công dụng: Nguyên liệu bổ sung đạm, tăng mùi trong sản xuất thức ăn chăn nuôi Cách dùng: Trộn trực tiếp vào thức ăn Xuất xứ: T.C Union Quy cách: 250kg/phuy CẢM ƠN QUÝ KHÁCH đã quan tâm đến sản...
 5. T

  Dịch cá ngừ Thái Lan, phuy 250 kg

  Thành phần: Dịch chiết đạm cá (nước cá cô đặc) Đặc điểm: Dạng lỏng màu nâu sệt, có mùi tanh đặc trưng. Công dụng: Nguyên liệu bổ sung đạm, tăng mùi trong sản xuất thức ăn chăn nuôi Cách dùng: Trộn trực tiếp vào thức ăn Xuất xứ: T.C Union Quy cách: 250kg/phuy CẢM ƠN QUÝ KHÁCH đã quan tâm đến sản...
 6. T

  Toàn Quốc Dịch cá Ngừ Thái Lan, phuy 250 kg

  Thành phần: Dịch chiết đạm cá (nước cá cô đặc) Đặc điểm: Dạng lỏng màu nâu sệt, có mùi tanh đặc trưng. Công dụng: Nguyên liệu bổ sung đạm, tăng mùi trong sản xuất thức ăn chăn nuôi Cách dùng: Trộn trực tiếp vào thức ăn Xuất xứ: T.C Union Quy cách: 250kg/phuy CẢM ƠN QUÝ KHÁCH đã quan tâm đến sản...
 7. T

  Dịch cá Ngừ Thái Lan, phuy 250 kg

  Thành phần: Dịch chiết đạm cá (nước cá cô đặc) Đặc điểm: Dạng lỏng màu nâu sệt, có mùi tanh đặc trưng. Công dụng: Nguyên liệu bổ sung đạm, tăng mùi trong sản xuất thức ăn chăn nuôi Cách dùng: Trộn trực tiếp vào thức ăn Xuất xứ: T.C Union Quy cách: 250kg/phuy CẢM ƠN QUÝ KHÁCH đã quan tâm đến sản...
 8. T

  Đà Lạt Dịch cá Ngừ, Phuy 250 kg

  Thành phần: Dịch chiết đạm cá (nước cá cô đặc) Đặc điểm: Dạng lỏng màu nâu sệt, có mùi tanh đặc trưng. Công dụng: Nguyên liệu bổ sung đạm, tăng mùi trong sản xuất thức ăn chăn nuôi Cách dùng: Trộn trực tiếp vào thức ăn Xuất xứ: T.C Union Quy cách: 250kg/phuy CẢM ƠN QUÝ KHÁCH đã quan tâm đến sản...
 9. T

  HCM Dịch cá ngừ Thái Lan, phuy 250 kg

  Thành phần: Dịch chiết đạm cá (nước cá cô đặc) Đặc điểm: Dạng lỏng màu nâu sệt, có mùi tanh đặc trưng. Công dụng: Nguyên liệu bổ sung đạm, tăng mùi trong sản xuất thức ăn chăn nuôi Cách dùng: Trộn trực tiếp vào thức ăn Xuất xứ: T.C Union Quy cách: 250kg/phuy CẢM ƠN QUÝ KHÁCH đã quan tâm đến sản...
 10. T

  HCM Dịch cá ngừ Thái Lan, phuy 250 kg

  Thành phần: Dịch chiết đạm cá (nước cá cô đặc) Đặc điểm: Dạng lỏng màu nâu sệt, có mùi tanh đặc trưng. Công dụng: Nguyên liệu bổ sung đạm, tăng mùi trong sản xuất thức ăn chăn nuôi Cách dùng: Trộn trực tiếp vào thức ăn Xuất xứ: T.C Union Quy cách: 250kg/phuy CẢM ƠN QUÝ KHÁCH đã quan tâm đến sản...
 11. T

  Toàn Quốc Dịch cá ngừ Thái Lan, phuy 250 kg

  Thành phần: Dịch chiết đạm cá (nước cá cô đặc) Đặc điểm: Dạng lỏng màu nâu sệt, có mùi tanh đặc trưng. Công dụng: Nguyên liệu bổ sung đạm, tăng mùi trong sản xuất thức ăn chăn nuôi Cách dùng: Trộn trực tiếp vào thức ăn Xuất xứ: T.C Union Quy cách: 250kg/phuy. CẢM ƠN QUÝ KHÁCH đã quan tâm đến sản...
 12. T

  HCM Dịch cá ngừ Thái Lan, hàng TC, Phuy 250 kg

  Thành phần: Dịch chiết đạm cá (nước cá cô đặc) Đặc điểm: Dạng lỏng màu nâu sệt, có mùi tanh đặc trưng. Công dụng: Nguyên liệu bổ sung đạm, tăng mùi trong sản xuất thức ăn chăn nuôi Cách dùng: Trộn trực tiếp vào thức ăn Xuất xứ: T.C Union Quy cách: 250kg/phuy CẢM ƠN QUÝ KHÁCH đã quan tâm đến sản...
 13. T

  Toàn Quốc Dịch chiết cá ngừ Thái Lan, Phuy 250 kg

  Thành phần: Dịch chiết đạm cá (nước cá cô đặc) Đặc điểm: Dạng lỏng màu nâu sệt, có mùi tanh đặc trưng. Công dụng: Nguyên liệu bổ sung đạm, tăng mùi trong sản xuất thức ăn chăn nuôi Cách dùng: Trộn trực tiếp vào thức ăn Xuất xứ: T.C Union Quy cách: 250kg/phuy CẢM ƠN QUÝ KHÁCH đã quan tâm đến sản...