chống cháy

  1. haitdpd01710

    Đảm bảo an toàn khách sạn cảnh báo chống cháy và chống trộm

    Ngày nay vấn đề cháy nổ và vấn đề trộm đang diễn biến phức tạp chính vì như vậy giải pháp để có một thiết bị thông minh chống cháy, chống trộm là điều vô cùng cần thiết. Sản phẩm khóa thông minh, khóa điện tử với các chức năng : Khóa bằng mật mã Khóa bằng vân tay Khóa từ xa Khóa thẻ từ Khóa...