cân 100kg

  1. I

    Cập nhật chi tiết cân điện tử 100kg

    Chi tiết sản phẩm cân điện tử 100kg Mỗi loại cân bàn điện tử sẽ có một thông số kỹ thuật và những tính năng khác nhau. Với cân điện tử 100kg cũng vậy. Màn hình hiển thị cân 100kg Công nghệ chuyển đổi A/D đọc kết quả nhanh, chính xác cao. Màn hiển thị đèn 6 chữ số LCD hoặc LED (A12E) vời đèn...