cam bien ap suat lop

  1. H

    Chú ý lúc đánh lái trên đường cao tốc

    đường cao tốc tuy là những cung đường được làm tân tiến and luôn luôn có những cảnh báo cho người lái xe. tuy vậy không phải ai tham gia lưu thông trên cao tốc cũng chú ý và vâng lệnh hết các chỉ dẫn & quy cách trên đường cao tốc . quan trọng đối với các lái mới thì kinh nghiệm giải quyết và...