bộ hiển thị nhiệt độ

  1. nhapkhauhangCHINA

    Đà Lạt Bộ hiển thị nhiệt độ FX4Y-I4, FX4Y-I2. FX6Y-I2, AUTONICS Hàn Quốc

    Bộ hiển thị nhiệt độ FX4Y-I4, FX4Y-I2, FX6Y-I2, AUTONICS Hàn Quốc Đồng hồ hiển thị nhiệt độ AC : FX4Y-I FX4Y-I FX6Y-I FX6Y-I4 AC/DC FX4Y-I FX4Y-I2 FX6Y-I FX6Y-I2 Tốc độ hệ số: 1cps/30cps/2kcps/5kcps Chức năng lựa chọn đầu vào điện áp (PNP) / không có điện áp (NPN). Chế độ đầu vào...