áo t-shirt polo shirt

  1. D

    Toàn Quốc Hướng dẫn đầy đủ về bo cổ áo thun – Khái niệm, công nghệ sản xuất v.v.

    2. Công nghệ sản xuất bo cổ áo thun : Khái niệm bo dệt khác biệt với bo vải là bo dệt có biên. Nghĩa là có thể vào cổ áo thun 1 lớp đơn mà không cần gập lại. Đây là điểm khác biệt trong công nghệ sản xuất bo cổ và vải. Bo cổ dệt có 3 biên, biên trên và 2 biên cạnh. Có biên nghĩa là bo cổ không...