XUÂN HƯƠNG GARDEN COFFEE CẦN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU:

  • Người khởi tạo Dang Tin
  • Ngày gửi
D

Dang Tin

Guest
#1
XUÂN HƯƠNG GARDEN COFFEE CẦN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU:

1. Nhân viên phục vụ Full Time:
- Số lượng: 05 người
- Thời gian làm việc: 8 tiếng / ngày
- Lương: 3.500.000 đ (bao ăn trong ca làm việc)
Ngày Lễ lương gấp đôi
Ngày Tết lương gấp 3
Ưu tiên các bạn làm Tết Tây,tết Âm Lịch

2. Giám sát:
- Số lượng: 01 người
- Thời gian làm việc: 8 tiếng / ngày
- Lương: 4.500.000 đ - 5.000.000 đ /tháng (bao ăn trong ca làm việc)

Ưu tiên:...

XUÂN HƯƠNG GARDEN COFFEE CẦN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU: