THANH LY NHANH MAY LAPTOP DELL VOSTRO CORE I3 -HANG BEN XAI ON DINH NHE

  • Người khởi tạo hodiep
  • Ngày gửi
H

hodiep

Guest
#1
Thanh lý máy laptop dell core i3
Nữ sài nên giữ gì
Mọi chức năng đều chạy ổn định
Cấu hình trong hình
Thanh lý 3tr5
Bao text máy
liên hệ: 0986 931 649