Thanh lý Bộ cầu nâng rửa xe

  • Người khởi tạo rickychan
  • Ngày gửi
R

rickychan

Guest
#1
Cần thanh lý bộ cầu nâng thủy lực rửa xe hơi, loại cầu 01 trụ, thủy lực, cầu Ấn Độ.
Đang hoạt động tốt, nguyên cả bộ đầy đủ.
Liên hệ: 0919335752