Pini Coffee - Hồ Tuyền Lâm cần tuyển: Pha chế - Phục Vụ - Tạp vụ

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
Pini Coffee
Địa chỉ: 1 KDL Hồ Tuyền Lâm

Cần tuyển 2 nhân viên pha chế, 8 nhân viên phục vụ, 1 nhân viên tạp vụ, 2 thu ngân
Nhân viên chính thức, không tuyển thời vụ, không tuyển sinh viên.
Liên hệ: 0961221577
Hay Bất Động Sản Liên Minh 1k Khu Hòa Bình