Pine Valley Trung Tâm Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng. Chỉ Từ 5.4 Triệu/m2.