Phụ bếp, Phục Vụ

  • Người khởi tạo idkil
  • Ngày gửi
I

idkil

Guest
#1
Nhà hàng GURU chay tại 51 hoàng diệu cần tuyển:
Phục vụ 4 người
Tạp vụ nữ. 2 người
Phụ bếp nam nữ. 4 người
Thời gian làm việc xoay ca 8 tiếng
Lương thoả thuận.
Liên hệ số điện thoại: 0919195759