Phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP 2019 giá tốt nhất

  • Người khởi tạo hailamplus
  • Ngày gửi
H

hailamplus

Guest
#1
ERP là gì và tại sao bạn cần nó?

ERP (Enterprise Resource Planning) là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Giải pháp ERP là phần mềm quản lý mọi hoạt động, quy trình kinh doanh và tích hợp các nghiệp vụ liên quan như tài chính, chuỗi cung ứng, báo cáo, sản xuất,… và hoạt động nhân sự của công ty. Hầu hết các công ty ngày nay đều sử dụng các phần mềm quản lý doanh nghiệp để vận hành hệ thống tốt hơn và giúp hỗ trợ phát triển bền vững trong...

Phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP 2019 giá tốt nhất