Phần mềm cầm đồ quản lý mọi thứ cầm đồ, đóng lãi, chuộc đồ, tiền ngày, kho, thanh lý, báo cáo !!!

  • Người khởi tạo Tachi Computer
  • Ngày gửi
T

Tachi Computer

Guest
#1
Xin giới thiệu với anh em phần mềm cầm đồ Tachi Pawnshop Pro.

Các chức năng:
-Quản lý mặt hàng cầm đồ: Đang đóng lãi, tới hạn, quá hạn, viết hợp đồng cầm đồ mới nhanh chóng, lưu giữ thông tin khách hàng.
-Quản lý đóng lãi: Tìm kiếm cực nhanh khách hàng chỉ 1 2 phím, đóng lãi theo tháng, theo ngày, tùy chọn, in hóa đơn đóng lãi 1 click chuột, làm tròn số...
-Quản lý chuộc đồ: 1 click chuột để in biên nhận chuộc, tính lãi tồn đọng, làm tròn số.
-Quản lý kho hàng: Kho hàng chưa quá hạn!...

Phần mềm cầm đồ quản lý mọi thứ cầm đồ, đóng lãi, chuộc đồ, tiền ngày, kho, thanh lý, báo cáo !!!