Nhận dạy kèm

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
Em nhận dạy kèm học sinh
-Cấp 1: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh
-Cấp 2: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Dò bài
Dạy kèm một kèm một hoặc theo nhóm tại nhà phụ huynh hoặc nhà giáo viên.

Lấy lại kiến thức cho học sinh mất căn bản, nâng cao cho học sinh khá giỏi.
Phụ huynh hay học sinh có nhu cầu xin liên hệ: 096 198 5657