Khóa Học Tiếng Đức Tại Tiếng Đức Nhân Tâm Tháng 6 & 7/2018

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 6 & 7/2018
Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI
KHOÁ HỌC A1
Ngày 09.07.2018 khai giảng khoá bán cấp tốc A1
- Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00
Ngày 18.07.2018 khai giảng khoá bán cấp tốc A1
- Thời gian học: Thứ 2/4/6, 08:30 - 11:30
------------------------------------------------------------
KHOÁ HỌC A2
Ngày 09.07.2018 khai giảng khoá cấp tốc A2
- Thời gian học: Thứ 2 - Thứ 6, 18:00 - 21:00
------------------------------------------------------------
KHOÁ...

Khóa Học Tiếng Đức Tại Tiếng Đức Nhân Tâm Tháng 6 & 7/2018