Khóa Học Tiếng Đức Tại Tiếng Đức Nhân Tâm Tháng 4/2019

  • Người khởi tạo Tiếng Đức Nhân Tâm
  • Ngày gửi
T

Tiếng Đức Nhân Tâm

Guest
#1
KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 4/2019
Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI
KHOÁ HỌC A1
Ngày 08.04.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG
- Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 12:00
Ngày 08.04.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 TỐI
- Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00
Ngày 09.04.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 TỐI
- Thời gian học: Thứ 3/5/7, 08:30 - 11:45
Ngày 23.04.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc A1.2 TỐI
- Thời gian học: Thứ 3/5/7, 08:30 - 11:45...

Khóa Học Tiếng Đức Tại Tiếng Đức Nhân Tâm Tháng 4/2019