Khách sạn River Prince cần tuyển dụng các vị trí sau:

 • Người khởi tạo KieuLe
 • Ngày gửi
K

KieuLe

Guest
#1
  1. . Hiện tại Khách sạn River Prince cần tuyển các vị trí sau:
   1. Bếp phó
   Mô tả công việc:
   Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và lên kế hoạch đào tạo chung;
   - Phụ trách hỗ trợ quản lý các khu vực bếp trong nhà hàng ( VSATTP, ATLĐ, tiêu chuẩn vận hành, kỹ năng nghề, kế hoạch nhân sự của bếp...);
   - Theo dõi tình hình chi tiêu trong bếp;
   - Thống kê các đơn hàng/mặt hàng để đặt hàng tổng;
   - Phụ trách kiểm tra chất lượng các món ăn;
   - Hỗ trợ lên thực đơn nhà hàng, đề ra quy cách và...


Khách sạn River Prince cần tuyển dụng các vị trí sau: