Kệ tay đỡ - Cantilever Rack Vinarack chứa hàng nặng

  • Người khởi tạo AnVy
  • Ngày gửi
A

AnVy

Guest
#1
Kệ tay đỡ - Cantilever Rack Vinarack chứa hàng tải trọng nặng

Kệ tay đỡ Vinarack với kết cấu gồm các cánh tay đỡ được lắp ráp với nhau một cách chắc chắn, giúp đỡ được hàng hóa có tải trọng nặng. Kệ có thiết kế kệ tay đỡ đơn, có 6 tầng chứa hàng.Kệ tay đỡ chứa...

Kệ tay đỡ - Cantilever Rack Vinarack chứa hàng nặng