Hộp giảm tốc ROSSI Thương Hiệu tốt nhất thị trường Tại Việt Nam

hopgiamtoc

Hội viên
#1
Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Đại lý ủy quyền chính thức Hộp giảm tốc Rossi Tại Việt Nam
Chúng tôi đổi mới và thúc đẩy hoạt động bằng cách sản xuất các sản phẩm hiệu quả, chính xác, đáng tin cậy và chất lượng cao.
Chúng tôi luôn tiến một bước trong việc cung cấp các sản phẩm có độ tin cậy cao và phát triển các cải tiến kỹ thuật có thể đáp ứng vô số nhu cầu ứng dụng, ngay cả trong những điều kiện khắt khe nhất.
Đây là những gì khách hàng của chúng tôi coi là một giá trị gia tăng chính và thực tế.
Trong 60 năm , chúng tôi đã dẫn đầu thế giới về sản xuất hộp giảm tốc, hộp số và động cơ điện, được sử dụng ngay cả trong các ứng dụng khắt khe nhất. Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của các quy trình phức tạp nhất và di chuyển chúng theo yêu cầu.
Tại Rossi Group , sự đổi mới và tính chuyên nghiệp thể hiện ưu thế vượt trội của chúng tôi, kể từ năm 1953 .
Bộ giảm tốc, hộp giảm tốc và động cơ điện của chúng tôi rất linh hoạt vì chúng có thể được sử dụng trong một số lĩnh vực và trong nhiều ứng dụng khác nhau vẫn luôn có độ tin cậy và hiệu suất cao, trong mọi điều kiện.
Model : Hộp số Rossi
MR 2I 50 - 71 B
MR 2I 40 - 71 B
MR 2I 50 - 71 B
MR 2I 40 - 71 B
MR 2I 40 - 71 B
MR 4I 100 - 80 B
MR 4I 100 - 80 A
MR 4I 100 - 80 B
MR 4I 100 - 80 A
MR 4I 81 - 80 B
MR 4I 100 - 80 A
MR 4I 80 - 71 C
MR 4I 81 - 71 C
MR 4I 80 - 80 A
MR 4I 100 - 80 A
MR 3I 100 - 80 B
MR 4I 100 - 80 B
MR 4I 100 - 80 C
MR 4I 100 - 90 S
MR 4I 125 - 90 S
MR 4I 81 - 80 C
MR 4I 100 - 80 B
MR 3I 100 - 80 C
MR 4I 125 - 90 S
MR 4I 80 - 80 B
MR 4I 81 - 80 B
MR 4I 100 - 80 B
MR 3I 100 - 80 C
MR 4I 80 - 80 B
MR 4I 81 - 80 B
MR 4I 100 - 80 B
MR 3I 100 - 80 B
MR 4I 80 - 80 B
MR 4I 81 - 80 B
MR 3I 80 - 80 B
MR 3I 81 - 80 B
MR 3I 80 - 80 C
MR 3I 81 - 80 C
MR 3I 100 - 80 B
MR 3I 100 - 90 S
MR 3I 64 - 80 C
MR 4I 80 - 80 B
MR 4I 81 - 80 B
MR 3I 80 - 80 B
MR 3I 81 - 80 B
MR 3I 80 - 80 C
MR 3I 81 - 80 C
MR 3I 80 - 90 S
MR 3I 81 - 90 S
MR 3I 100 - 80 B
MR 3I 63 - 80 B
MR 3I 64 - 80 B
MR 3I 63 - 80 C
MR 3I 64 - 80 C
MR 3I 80 - 80 B
MR 3I 80 - 80 B
MR 3I 63 - 80 B
MR 3I 64 - 80 B
MR 3I 63 - 80 C
MR 3I 80 - 80 B
MR 3I 63 - 80 B
MR 3I 64 - 80 B
MR 3I 64 - 80 C
MR 2I 63 - 80 C
MR 2I 64 - 80 C
MR 2I 63 - 90 S
MR 2I 64 - 90 S
MR 2I 50 - 80 C
MR 3I 63 - 80 B
MR 2I 63 - 80 C
MR 2I 63 - 90 S
MR 2I 50 - 80 B
MR 2I 50 - 80 C
MR 3I 63 - 80 B
MR 2I 63 - 80 B
MR 2I 50 - 80 B
MR 2I 50 - 80 C
MR 3I 63 - 80 B
MR 2I 63 - 80 B
MR 2I 40 - 71 D
MR 2I 50 - 80 B
MR 2I 40 - 71 D
MR 2I 50 - 80 B
MR 4I 100 - 80 B
MR 4I 100 - 80 C
MR 4I 100 - 90 S
MR 4I 125 - 90 S
MR 2I 40 - 71 C
MR 2I 50 - 71 C
MR 3I 50 - 71 C
MR 2I 50 - 71 C
MR 2I 50 - 80 B
MR 2I 63 - 71 C
MR 2I 63 - 80 A
R 3I 50 - 71 C
MR 2I 40 - 71 D
MR 2I 50 - 80 B
MR 2I 64 - 80 C
MR 2I 63 - 90 S
MR 2I 64 - 90 S
MR 2I 63 - 90 L
MR 2I 64 - 90 L
MR 2I 80 - 90 S
MR 2I 50 - 80 C
MR 3I 63 - 80 C
MR 2I 63 - 80 C
MR 2I 63 - 90 S
MR 2I 50 - 80 C
MR 2I 63 - 80 C
MR 2I 63 - 90 S
MR 2I 50 - 80 C
MR 2I 63 - 80 C
MR 2I 63 - 90 S
MR 2I 50 - 80 C
MR 2I 63 - 80 C
MR 2I 63 - 90 S
MR 2I 50 - 80 C
MR 2I 63 - 80 C
MR 2I 63 - 90 S
MR 2I 50 - 80 C
MR 2I 63 - 80 C
MR 2I 63 - 90 S
MR 4I 125 - 90 L
MR 4I 125 - 90 LC
MR 4I 125 - 100 LA
MR 3I 140 - 100 LA
MR 4I 100 - 90 L
MR 3I 100 - 90 L
MR 3I 100 - 90 LC
MR 3I 81 - 90 LC
MR 3I 80 - 90 L
MR 3I 81 - 90 L
MR 3I 80 - 90 LC
MR 3I 81 - 90 LC
MR 3I 100 - 90 L
MR 3I 80 - 90 L
MR 3I 80 - 90 L
MR 3I 81 - 90 L
MR 3I 81 - 90 L
MR 3I 80 - 90 LC
MR 3I 81 - 90 LC
Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
29/33 Đường số 11, Phường 11, Quận Gò Vấp. TP HCM
Mr Thắng : 0901 327 774