CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ

  • Người khởi tạo phannhitan1221
  • Ngày gửi
P

phannhitan1221

Guest
#1
CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ OCB

TUYỂN NHÂN VIÊN KHU VỰC :
LÂM HÀ _ DI LINH
YÊU CẦU : NAM CÓ PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN
BẰNG CẤP : 12 TRỞ LÊN
LƯƠNG CỨNG : 5.5 TR + DOANH SỐ
TUẦN ĐƯỢC OFF CHỦ NHẬT
AI CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ : TÂN 0978211792