cần người bảo tồn họa mi mồi

  • Người khởi tạo hotroit
  • Ngày gửi
H

hotroit

Guest
#1
bận việc không chăm được, cần người bảo tồn em họa mi mồi, đi rừng bắt được vài em,
chim già rừng 3 mùa, chim dạn, hót xòe, nhiều giọng,đảo giọng liên tục,
nhượng 2 chai rưỡi không lồng.
liên hệ:083 ** 288 ** 2458