Bán Khướu Bạc Má

  • Người khởi tạo hotroit
  • Ngày gửi
H

hotroit

Guest
#1
Cần bán Khướu bạc má 2 mùa, chim đẹp, hót được giọng bắc cô trói cột, giá 1,6tr . Lồng chạm tre già 64 nan, song kiếm, móc đồng, đáy tre, mới 100% giá 850
giá trên không fix
liên hệ:0379 71 71 44