Bán bộ core i5 4460 RAM 16GB VGA 8GB + màn hình 27"

  • Người khởi tạo ĐÀ LẠT CAMERA
  • Ngày gửi