Bán 5xào Đất Thon 5tan Lac.giá 250tr

  • Người khởi tạo Truong nguyen www
  • Ngày gửi
T

Truong nguyen www

Guest
#1
Đất có tho cư.địa thế dốc n đã giật cấp taluy.co nước có nền nhà cu..có caffe thu chính. Co mười mấy cây sau riêng Thu năm thứ 9.dang xen bơ va srieng.ai it tiền ma muốn làm vườn alo.tran trong