phần mềm bán hàng

  1. MsHang

    Đà Lạt Quản lý cửa hàng từ xa với LizaPos

    BẠN LÀ CHỦ CỬA HÀNG VÀ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ NÀY? ✓ Hàng hóa quá nhiều CHỦNG LOẠI. ✓ Không thể nhớ hết giá các mặt hàng. ✓ Khó kiểm soát lượng đã bán ra. ✓ Ghi hóa đơn cho khách bằng tay mất thời gian. ✓ Khó kiểm soát được lượng tiền mặt trong két. YÊN TÂM - PHẦN MỀM BÁN HÀNG LIZAPOS SẼ GIÚP BẠN...