Kết quả tìm kiếm

  1. inhopquatet

    Việc in hộp đựng khẩu trang có ảnh hưởng gì đến doanh thu của chính doanh nghiệp đó.

    Khẩu trang là vật quen thuộc đối với tất cả mọi người, ngày nay khi đi ra khỏi nhà hầu hết ai cũng đều chuẩn bị cho mình một cái khẩu trang với mục đích tránh bụi, tránh nắng. Có thể thấy bán nhiều nhất đó là khẩu trang y tế, nó được bán phổ biến rộng rãi ở khắp các nơi từ nhà thuốc đến các quán...