Lg v30 ram 4/64g . snap 835 bao test nước chữa cháy