Giải pháp tối ưu để theo dõi tài sản CNTT

S

sinnova

Guest
#1
Một sự thật mà hiện nay các công ty đang giám sát được vị trí và việc sử dụng thiết bị, họ sẽ xử lý sai tài sản. Thêm vào đó, các công cụ nhỏ bị đặt sai chỗ mỗi khi doanh nghiệp mở rộng quy mô hoặc nhân viên chuyển đổi vai trò. Sự sơ suất này cuối cùng dẫn đến chi phí phát sinh từ phí mua sắm bổ sung tài sản, trang thiết bị.


Để vượt qua rào cản quản lý tài sản CNTT, hiện nay hầu hết các tổ chức đều chọn giải pháp dựa trên đám mây. Với khả năng tự động hóa tất cả các nhiệm vụ kinh doanh,...


Giải pháp tối ưu để theo dõi tài sản CNTT