Chương trình Anh Văn Giao tiếp chuẩn Hoa kỳ khai giảng các lớp :

  • Người khởi tạo Dang Tin
  • Ngày gửi
D

Dang Tin

Guest
#1
Chương trình Anh Văn Giao tiếp chuẩn Hoa kỳ khai giảng các lớp :
  1. _Anh Văn giao tiếp chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao
  2. Rèn luyện phát âm chuẩn theo người bản xứ từ cơ bản (kể cả các em đã mất căn bản)
  3. Phương pháp thực tiễn cô đọng, tâp trung vào các chủ đề phổ biến. Hình thành kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm. Thực tập nhiều
  4. Làm quen và áp dụng với các thành ngữ người bản xứ (Native American) hay sử dụng,...

Chương trình Anh Văn Giao tiếp chuẩn Hoa kỳ khai giảng các lớp :