Cần Kế Toán - Tại Xuân Thọ

L

Loan3005

Guest
#1
Cần một bạn kế toán tập sự, làm việc vào buổi tối - Yêu cầu: Chăm chỉ, chăm học hỏi, có chuyên môn kế toán. Ưu tiên các bạn ở khu vực Trại Mát và Xuân Thọ - Đà Lạt . Chi tiết trao đổi trực tiếp. Điện thoại liên hệ: 0985511264 Gặp Loan