Bổi 1 mùa, dạn, đẹp 700k

C

CMdalat

Guest
#1
Anh em bảo tồn giúp em lồng vuông bên phải, chim mới xong lông mùa đầu, thái độ gấu chó, bọng 4-5-6, chim đang vào lửa, yếm dày đậm, mào cao, chim dạn.Ra đi nhanh 9O0k ( không lồng, lấy lồng thì 1.2O0), hàng sạch sẽ. Anh em lấy liên hệ Khoa: *O784.825.26O. Mình ở Đà lạt.