0888886624 - 0898989833 - 0898988952 - 08.989.989.36 - 08.989.989.67 ..

C

CHAUST.969696

Guest
#1
TẤT CẢ SIM TRẢ TRƯỚC, BAO VÀO TÊN CHÍNH CHỦ.

KẾT EM NÀO CALL & SMS: 0898989833 - 0961.786.986

CẬP NHẬT SIM VÀ GIÁ MỚI LIÊN TỤC ......

0888886624 = 6 TRIỆU
0898989833 = 6 TRIỆU
08989889.52 = 3 TRIỆU
08989889.34 = 1 TR 8
08989889.45 = 1 TR 8
08989889.21 = 1 TR 6
0898997977 = 3 TR 5
08.989.989.36 = 3 TR 5
08.989.989.53 = 2 TR 2
08.989.989.67 = 3 TR 5
07.989.989.84 = 1 TR 9

0898.096.777 = 4 TRIỆU
0332.797977 = 3 TRIỆU
0946699690 = 1 TR 2
0399069966 = 2 TR 5...


0888886624 - 0898989833 - 0898988952 - 08.989.989.36 - 08.989.989.67 ..